Rukhsah Bagi Orang Yang Melakukan Maksiat Ketika Bermusafir

Adakah perbuatan tidak menutup aurat merupakan maksiat? Bolehkah mereka ini mengambil rukhsah untuk solat ketika bermusafir yang diharuskan oleh syarak?